Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi

PDF İndir | LaTeX İndir

Katılımın

"Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi", Türkiye'de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan "Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım (Civicweb: Internet, youth and civic participation: http://civicweb.eu/)" başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın, alanda yapılan üretimlere ışık tutacağını umuyoruz.

Türkiye'de özellikle gençlik alanı çok bakir olduğundan, internet çalışmalarıysa henüz 10'lu yaşlarına bile girmediğinden, işimiz oldukça zordu. Türkiye'de yaşayan gençlerin renkli sanal alem tasavvuru ve mesleki deformasyondan kaynaklanan kamuoyuyla paylaşım sorumluluğu, ayakta kalmamızı sağladı. Derlemeye, hem Türkiye özelinde hem de Türkiye'yi ilgilendiren konularda karşılaştırmalı proje bulgularını dahil ettik. Tabii bunun yanında, alanda çalışan uzman ve akademisyenlerin makalelerine ve röportajlarına da yer verdik. Makalelerin özelikle farklı mesleklere sahip ve alanda çalışan kişilerin elinden çıkmasını istedik. Akademisyen, danışman, yazar, gençlik örgütü çalışanı, sendikacı, gençlik çalışmaları yapan ve sivil toplum deneyimi olanlar... Röportajlara yer vermeye çalıştık çünkü bazı deneyime dayalı ifadelerin makale metninde kaybolabileceğini düşündük. Röportaj verenlerin profilinde de çeşitlilik olmasına dikkat ettik: Türkiye'nin ilk internet girişimcileri, yayıncı ve gençlik alanında uzun yıllardır çalışan eski gönüllü, genç profesyonel, genç akademisyen/blogçu.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir'in derlediği bu Alternatif Bilişim e-yayını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da son dönemde yaşanan sosyal hareketlerle bir kat daha önem kazanan çevrim-içi/çevrim-dışı katılım dinamiklerine farklı bir pencereden bakmak isteyenlere önemle duyurulur.

Katılımın "e-hali"
Gençlerin Sanal Alemi
Derleme, Kasım 2011, 430 Sayfa
Derleyen: Aslı Telli Aydemir
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
İllüstrasyon: Murat Ağdemir
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Teşekkürler

Neden Gençlerin Sanal Alemi? Bu kitabın çıkış sorunsalı / Aslı Telli Aydemir

Bölüm I: Gençlik ve gençlik söylemi

 • Türkiye’de kamusal söylemde gençlik kurgusunun değişimi / Leyla Neyzi
 • Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri ve Yeni Bir Siyaset Arayışı / Demet Lüküslü
 • ‘80 sonrası Öğrenci Muhalefeti güncesi: Üniversiteler ve Genç-sen / Emrah Altındiş

Bölüm II: Gençliğin sivil ve politik katılımına dair sorunlar

 • Türkiye’de Gençlik Örgütlenmelerinin Yasal Düzenlemelere Katkısı / Başak Saral
 • Gençlik, Bilgi Toplumu, Yönetişim, Sansür ve Türkiye / Özgür Uçkan
 • İnsani Gelişmeyi Anlamak için Bilgi Çağından Yararlanmak Şart / Aygen Aytaç
 • Röportaj / Evren Ergeç

Bölüm III: Türkiye’de gençliğin politik katılımında yeni bir kanal: Internet

 • Yeni Toplumsal İletişim Ethos’u: İstanbul Gençliği ve İletişim Teknolojileri Kullanımı / Halil Nalçaoğlu
 • Türkiye’de Gençlik Merkezleri ve İnternet Siteleri / Gökdağ Göktepe ve Yörük Kurtaran
 • Türkiye’de Gençliğin İnternet Üzerinden Katılımı Özelinde Genç Siyasallığı ve Müzakereci Demokrasi / Sezgin Çebi ve Yelda Şahin Akıllı
 • Türkiye’de Barış Hareketinde İnternetin Kullanımı: Küresel BAK Örneği / Gülüm Şener
 • Röportaj / Ersan Özer
 • Röportaj / Mustafa Arslantunalı

Bölüm IV: Genç Sanal Topluluklar ve yeni katılım biçimleri

 • Gerçek zaman / sanal etkileşimi: Toplumsal paylaşım ağları , işlevsel katılım odakları ve sivil yeterlik / Aslı Telli Aydemir
 • Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri / Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan
 • Blogging ve Gençliğin Internet üzerinden Katılım süreçleri üzerine bir deneme / Erkan Saka
 • Röportaj / Metin Solmaz
 • Röportaj / Sedat Kapanoğlu
 • Röportaj / Avi Haligua

Bölüm V: DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

 • Değerlendirme ve Sonuç / Aslı Telli Aydemir

Bölüm VI: Metinlerin ingilizce özetleri

 • Abstracts in English

Ekler

 • Yazarlar Hakkında

PDF İndir | LaTeX İndir

 

Alternatif Bilişim

Bilgiye Erişmek Özgürlüktür

Alternatif Bilişim, İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, egemen erk karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor. Alternatif Bilişim, hem teknolojilerin kullanımına hem de sosyal ve siyasal anlamına, içeriğine dair araştırmalar yapıyor.