Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi

Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi- Kapak

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

"Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi", Türkiye'de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan "Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım (Civicweb: Internet, youth and civic participation: http://civicweb.eu/)" başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın, alanda yapılan üretimlere ışık tutacağını umuyoruz.

Türkiye'de özellikle gençlik alanı çok bakir olduğundan, internet çalışmalarıysa henüz 10'lu yaşlarına bile girmediğinden, işimiz oldukça zordu. Türkiye'de yaşayan gençlerin renkli sanal alem tasavvuru ve mesleki deformasyondan kaynaklanan kamuoyuyla paylaşım sorumluluğu, ayakta kalmamızı sağladı. Derlemeye, hem Türkiye özelinde hem de Türkiye'yi ilgilendiren konularda karşılaştırmalı proje bulgularını dahil ettik. Tabii bunun yanında, alanda çalışan uzman ve akademisyenlerin makalelerine ve röportajlarına da yer verdik. Makalelerin özelikle farklı mesleklere sahip ve alanda çalışan kişilerin elinden çıkmasını istedik. Akademisyen, danışman, yazar, gençlik örgütü çalışanı, sendikacı, gençlik çalışmaları yapan ve sivil toplum deneyimi olanlar... Röportajlara yer vermeye çalıştık çünkü bazı deneyime dayalı ifadelerin makale metninde kaybolabileceğini düşündük. Röportaj verenlerin profilinde de çeşitlilik olmasına dikkat ettik: Türkiye'nin ilk internet girişimcileri, yayıncı ve gençlik alanında uzun yıllardır çalışan eski gönüllü, genç profesyonel, genç akademisyen/blogçu.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir'in derlediği bu Alternatif Bilişim e-yayını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da son dönemde yaşanan sosyal hareketlerle bir kat daha önem kazanan çevrim-içi/çevrim-dışı katılım dinamiklerine farklı bir pencereden bakmak isteyenlere önemle duyurulur.

Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi
Derleme, Kasım 2011, 430 Sayfa
Derleyen: Aslı Telli Aydemir
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
İllüstrasyon: Murat Ağdemir
Yazıların hakları yazarlarına aittir.
LaTex kodları ve tüm içerik CC BY-NC 4.0 altındadır.

İçindekiler

Teşekkürler

Neden Gençlerin Sanal Alemi? Bu kitabın çıkış sorunsalı / Aslı Telli Aydemir

Bölüm I: Gençlik ve gençlik söylemi

Bölüm II: Gençliğin sivil ve politik katılımına dair sorunlar

Bölüm III: Türkiye’de gençliğin politik katılımında yeni bir kanal: Internet

Bölüm IV: Genç Sanal Topluluklar ve yeni katılım biçimleri

Bölüm V: DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bölüm VI: Metinlerin ingilizce özetleri

Ekler