Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı

Bu çalışma 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildirilerin tam metinlerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Kongrenin hazırlık çalışmaları kongrenin gerçekleştiği günlerden yaklaşık bir yıl önce başladı ve hem Alternatif Bilişim Derneği üyelerinin hem de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanlarının katkılarıyla kimi zaman yüz yüze buluşmalarla (Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da) kimi zaman kurulan e-posta grubu aracılığıyla yapılan toplantılarla sürdü. Bu çalışmalar sırasında yazılan yüzlerce e-posta hem bu kongrenin tarihçesi için zengin bir arşiv hem de bir sonraki kongrenin hazırlık aşaması için şimdiden bizlere bir kaynak sunacak. Bu toplantılarda alınan kararlarla aşama aşama duyurular yapıldı, bildiri özetleri toplandı, tüm bildiri özetleri düzenleme kurulunun ön elemesinden geçtikten sonra bilim kuruluna hakemlik için yönlendirildi, her bir bildiri kör hakem değerlendirme yöntemiyle ikişer, kimi kez üçer hakeme yönlendirildi. Kongreye başvuran bildirilere ilişkin detaylı bir değerlendirme için kongre resmi web sitesi olan http://www.yenimedya.org.tr/ adresine bakılabilir. Arkasından tam metinler toplandı ve program düzenlenerek 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde kongre gerçekleştirildi. Yeni medyayı, siyaset, demokrasi, gündelik yaşam, ekonomi, kurumsal iletişim, haber, hukuk, sanat, kimlik, temsil gibi başlıklar altında tartıştığımız iki gün boyunca toplam onbeş oturum gerçekleştirildi. Bu süreçte dijital oyunlar ve ağ haritalama konulu iki atölye de kongreyle eşzamanlı gerçekleşti. Kongrenin son günü ise iki gün boyunca yapılan tartışmaları ve yönelimleri de içeren bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya destekleri sayesinde tüm bu oturumlara ve atölyelere ilişkin fotoğraf ve videolara kongrenin Facebook sayfasından ulaşılabilir.

Kongrenin hemen ardından toplanan tam metin bildiriler hem kongre görüntüleriyle birleştirilmek hem de en azından biçimsel bir standartta buluşturulabilmek için yayın hazırlık grubunun yeniden okumalarıyla birleştirildi. Bazı metinler için yazarlara geri dönüş yapıldı, bazı bildiriler ise tam metin olarak bu çalışmada yer almadı. Bu iki biçimde gerçekleşti, ilk durumda kongrede sunum yapılmamış metinler bu çalışmaya dâhil edilmediler, çünkü bizce kongrenin amacı sadece bir yayınla bu metinleri toplamak ve yaygınlaştırmak değil, bu çalışma alanı ile ilgili tüm katılımcıların yüz yüze etkileşimiyle ortaya çıkacak bir zenginliği deneyimlemekti. Dolayısıyla bu doğrultuda sunulmamış metinler bu e-kitapta yer almadı. Bir diğer durum ise yazarların inisiyatifinde, kendi istekleri doğrultusunda çalışmalarını başka bir platformda değerlendirdikleri gerekçesiyle metinlerinin yayınlanmasına izin vermediler. Bu durumda olan bildirilerin, tam metinlerine değil, bildiri özetlerine elinizdeki kitapta yer verildi. Sonuç itibariyle elinizdeki kitap ilki gerçekleştirilen bir etkinliğin sonuç üretimi gibi değerlendirilebilir, bizler için de kongrenin ikincisinin hazırlıklarını başlatmak için bir yeni başlangıç olarak kabul edilebilir.

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi'nde yeniden buluşmak dileğiyle,

Yayın Kurulu

Basılı kitap talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı
Aralık 2013, 752 Sayfa
Yayına hazırlayanlar: Burak Özçetin, Gamze Göker, Günseli Bayraktutan, İdil Sayımer, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978 - 605 - 62169 - 3 - 0
Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

 • I. Gün – I. Oturum / Dijital Aktivizm
  • Altuğ Akın ve Doğan Emrah Zıraman
   Türkiye Çevrimiçi Alanındaki Güç Mücadelesi ve Üç Tarz-ı Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Direnişler
  • Bora Ataman ve Özlem Erkmen
   Ekolojik Taban Hareketleri ve Yeni Medya: Türkiye’den Bir Örnek Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu (KİP)
  • İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve Selin Öztürk
   Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Dijital Aktivizm: Baskı Grubu Olarak Haytap’ın Sosyal Medya Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz
 • I. Gün – II. Oturum / Dijital Oyun
  • Ayşe Gizem Erbuyurucu
   Sosyal Medya Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı; Popmundo Oyunu
  • Hürriyet Konyar
   Popüler Kültür Alanı Olarak Sosyal Simülasyon Oyunlarının Hakim Kültürel Anlamları ve Oyuncu Kimliklerinin İnşası
  • Tülin Sepetci
   Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God of War 3 Örneği
 • I. Gün – III. Oturum / Yeni Medyanın Ne’liği ve Yöntem
  • Ali Vatansever
   Transmedya Anlatım ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim
  • Aynülhayat Uybadın ve Nalan Mumcu
   Diyalog 2.0: Yeni Medyanın “Öteki ile Ben” Diyaloguna Katkıları Üzerine Hermeneutik Bir Yaklaşım
  • Işık Barış Fidaner
   Postmodern Yabancılaşma için Bir Model Önerisi
  • M. Gökhan Aslan
   Yeni Medyanın “Yeni”Liği Üzerine
  • Mehmet Emin Babacan
   Yeni Medya Araçlarına İlişkin Metodolojik Bir Deneyim
 • I. Gün – IV. Oturum / Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I
  • A. Burak Kahraman
   Olmayan Ülke Facebook: Üniversite Gençliği ve Facebook Kullanımı
  • Gökçe Baydar
   Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: Ask.Fm Örneği
  • Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert
   Öğretim Üye ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı: "İletişim Fakültelerine Yönelik Bir Araştırma"
  • Osman Köroğlu ve Aylin Tutgun Ünal
   Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Benimseme Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  • Salih Akkemik
   Türkiye'de Facebook ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
 • I. Gün – V. Oturum / Yeni Medya ve Demokrasi
  • Burak Özçetin
   Türkiye'de Hacktivizmin Politikası ve Poetikası
  • Derya Doğan
   Yeni Medyada Demokrasi, Sosyal Medya İfade Özgürlüğü İçin Dost Mu Düşman Mı?
  • Fatma Orhan Tahralı
   Toplumsal Özgürleşme ve İnternet
  • Sarphan Uzunoğlu
   Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir Mi?
 • I. Gün – VI. Oturum / Yeni Medya Ekonomisi
  • Aslı Tosuner
   İnternette Sosyal Sermaye Olarak Güven Oluşumunun Armağan Kültürü Bağlamında İncelenmesi: Zumbara Örneği
  • Derya Tellan
   Sayısal Uçurum: Erişilebilirlik ya da Sahiplik
  • Ebru Yetişkin
   ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış
  • Erdem Alper Turan
   Yeni Medya Kullanımının ve İçeriklerinin Konvansiyonel Medya İçerikleri Üzerindeki Etkileri
  • Hakan Erkılıç ve Ayşe Gül Toprak
   Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de Belgesel Sinema Üzerindeki Olası Etkileri
  • Okan Ormanlı
   Türkiye’de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı
 • I. Gün – VII. Oturum / Değişen ve Dönüşen Haber
  • Ferihan Özmen
   İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu
  • M. Selcan Kaynak ve Ayşe Hümeyra Ataman
   Yeni Medya, Demokratikleşme ve Dijital Aktivizm: Wikileaks Belgelerinin Türkiye’de Tartışılma Süreci
  • Nazan Yaman ve Nurcan Usta
   Sosyal Medyanın Gündem Belirleme Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  • Zeynep Özarslan
   Yeni Medya Ortamlarında LGBT Bireylere Karşı Üretilen Nefret Söylemi
 • I. Gün – VIII. Oturum / Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II
  • Faik Uyanık
   Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet
  • Fatih Üstün, Mehmet N. Aydın ve Robert Booth
   Türkiye’de Gençlerin Twitter Kullanımı Araştırması
  • Gülüm Şener
   Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri
  • Merve Akdemir ve Gülçin Con
   Sosyal Medya Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinde Kuşaklar Arası Farklılıklar
  • Tuğba Asrak Hasdemir
   MOY’dan BIT’e: Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?
 • II. Gün – I. Oturum / Yeni Medya ve Hukuk
  • Artun Avcı
   İnternet Özgürlüğü ve Fikri Haklar
  • Duygu Hatıpoğlu Aydın
   Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı: Türkiye'de Bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları ve Sınırları
  • Gürkan Özocak
   Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti
  • Sevgi Kayak
   Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta
 • II. Gün – II. Oturum / Siyasal İletişim - I
  • Aslı Telli Aydemir
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP), Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku ile Bağımsız Adayların 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Burak Doğu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Gözde İslamoğlu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Günseli Bayraktutan
   Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri Örneği
  • Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
 • II. Gün – III. Oturum / Yeni Medya Sanatları
  • Ali C. Gedik
   Yeni Medyada Müzik Teknolojisinin Yeni Sorunsalı: Müzik Bilgi Erişimi
  • Aydın Çam ve Ahmet Sarp Yılmaz
   Papergırl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi
  • Berrak Coşkun
   Anlamlı Anlamsızlık ve Sessizliğin Gücü
  • Serenay Şahin
   Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili
 • II. Gün – IV. Oturum / Kurumsal İletişim
  • Ayça Çekiç Akyol, Mevlüt Akyol ve Alper Yılmaz
   Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme
  • Nur Ündey Kalpaklıoğlu
   Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medya Uygulamaları
 • II. Gün – V. Oturum / Siyasal İletişim - II
  • Derya Erdem
   Sosyal Medyada 12 Eylül Referandumu: Siyasal Söylem, Demokratik Bilinç, Etik, Siyaset ve Tartışma Kültürü
  • Fatma Nur Şen
   İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma
  • Levent Memiş
   Yöneten-Yönetilen Etkileşiminin Değişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Belediye ve Belediye Başkanları Facebook ve Twitter Kullanım Örüntüsü
  • Şifa Elcil
   Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü
 • II. Gün – VI. Oturum / Temsil ve Toplumsal Cinsiyet
  • Betül Yarar, Nagehan Tokdoğan Kartal, Ayşe Mirza, Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Cevahir Özgüler
   Yeni İletişim Teknolojileri ve Türkiye Kadın Hareketi
  • Çağlayan Kovanlıkaya ve Birol Dinçel
   Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü
  • Saadet Sevinç Doğan
   Ekşi Sözlük Özelinde Cinsiyetçilik Tartışması
 • II. Gün – VII. Oturum / Kimlik ve Temsiller
  • Bayram Karakullukcu
   Sanal Maske: Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü
  • Çağlar Ekinci
   Ezilenlerin Pedagojisi ve Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek; Birumut Derneği'nin Yeni Medyadaki Yansımaları
  • Ezgi Aydın
   Kimlik ve Hafıza Mekânı Olarak Twitter
  • Mehmet Haberli
   İnternet Ortamında Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal Cemaat Örneği
  • Nafiseh Zafarmand
   Sosyal Medyanın TV’de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Çalışma: Sosyalmedyatv Programı Örneği
 • Sonuç Bildirisi

PDF İndir

 

Alternatif Bilişim

Bilgiye Erişmek Özgürlüktür

Alternatif Bilişim, İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, egemen erk karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor. Alternatif Bilişim, hem teknolojilerin kullanımına hem de sosyal ve siyasal anlamına, içeriğine dair araştırmalar yapıyor.