Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi

PDF İndir

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

Erkan Saka tarafından kaleme alınan arka kapak yazısından:

Türkiye’ye İnternetin girişinin ve internet içeriğinin birçok gizli kahramanı var. Bunlardan bazılarını bu kitapta temsil edemediğimize inanıyorum. Alanında en kapsamlı çalışmayı yapmayı denedik, kitap çağrısını olabildiğince yaydık. Ama üzerine çalışma sunamadığımız kişiler, olaylar ve platformlar olma ihtimali yüksek. Bundan dolayı bizi affedeceğinize inanıyorum. Bu eksikliği en azından bir miktar azaltmak için paralel olarak bir tür Wiki projesi başlattık. Ortaya çıkan sonuca bu adresten ulaşabilirsiniz: https://sites.google.com/view/turkiyeinternet/home

Bugün hızla ticarileşen ve dev şirketlerin ve medya kuruluşlarının bir bakıma gündemi belirlediği internet dünyasının ilk günlerine dönmek belki gelecek için yeni hayaller kurabilmeyi de mümkün kılar. Bu çalışmayı da hayallerini hep koruyan bir isme, Türkiye’de İnternetin babası sayılabilecek Mustafa Akgül’e ithaf ediyoruz...

Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi
ISBN: 978-605-62169-8-5
Ocak 2019, 602 Sayfa
Derleyen:Erkan Saka
Kapak Tasarımı: Anıl Sayan İnce
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerikCC AttributionNonCommercial 4.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

 • Önsöz

Giriş / Introduction

 • Türkiye'de İnternet - Erkan Saka
 • Mustafa Akgül - Merve Kanak & Kübra Bıçak
 • Changing Issues of the Internet Conferences in Turkey - Ceyda Camgöz Aydın
 • Contemporary Digital Archival Repositories in Turkey - Hale Turhan

Alanlar/Fields

 • Türkiye’de Erken Dönem İnternet Aktivizmi - Gülüm Şener ve Arda Erdikmen
 • Türkiye’nin E-Devlet Hikayesi - Itır Akdoğan
 • Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları ve Tarihçesi - Ali Erdem Akgül
 • Rol Yapma Oyunlarının Türkiye’deki Gelişimi - Ertuğrul Süngü
 • Türkiye'de Kitlesel Fonlama Uygulamaları: Dünü, Bugünü, Geleceği - Seda Aktaş
 • Cybersecurity & Securing the Internet - Deniz Zerin
 • Türkiye’de İnternet Sanatının Tarihine Dair Bir İnceleme - Fulya Baran
 • Türkiye’de dijital müzik pazarının oluşumu - Mine Erkaya
 • Dijital Müzik ve İnternet’in Kısa Tarihine Genel Bir Bakış - Mert Kutluk, Barbaros Kaptanoğlu
 • Pioneers: A Brief History of Early Period, User-Created, Popular YouTube Videos from Turkey - Fırat Doğan
 • iTürkiye’de İlk Dönem İnternet Servis Sağlayıcıları: Bir Arşiv Denemesi – M. Can Denizer
 • Online Movies & TV series consumption in Turkey - Ece Gül Güçlü Evrüke
 • History of Online Dating in Turkey: The Case of Gabile.com - Atınç Gürçay

Vaka Çalışmaları/The Case Studies

 • How Turkish Literature Permeated to Hypertext and E-Publishing: The Intertwined Cases of altZine and altKitap - Sercan Şengün, Şevket Tüfekçi
 • Zinhar/Poetikhars.com (2003-) üzerine - Gökçen Ertuğrul, Serkan Işın
 • İnteraktif Medya ile Ağ Bant Genişliğinin Etkileşimi: Ege Üniversitesi Üzerine Bir İnceleme - Mustafa Aydemir, Vedat Fetah, Sümeyra Nur Altan
 • On the Hyperstitional Implications of Memes as Digital Objects in Turkey - Gökhan Turhan

Ekler

 • Biyografiler - Biographies

PDF İndir

 

Alternatif Bilişim

Bilgiye Erişmek Özgürlüktür

Alternatif Bilişim, İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, egemen erk karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor. Alternatif Bilişim, hem teknolojilerin kullanımına hem de sosyal ve siyasal anlamına, içeriğine dair araştırmalar yapıyor.