Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı - Kapak

⇣ PDF  

Bu çalışma 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, Ankara - CerModern'de düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır.

Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmalarını bu kitapta yayınlanmasına izin vermeyen yazarların bildirilerinin yerinde ise bildiri tam metinleri yerine özetleri bulunmaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. İçerikte yer alan bildiri metinlerinin sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı
ISBN: 978-605-62169-6-1
Aralık 2017, 517 Sayfa
Editörler: İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: Banu Küçüksaraç
Yazıların hakları yazarlarına aittir.
Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC BY-NC 4.0 altındadır.