Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Algori̇tmalarin Gölgesi̇nde Toplum ve İleti̇şi̇m

Algori̇tmalarin Gölgesi̇nde Toplum ve İleti̇şi̇m - Cover

⇣ PDF  

Sunuş

Günümüzde verinin etkili bir biçimde işlenmesini sağlayan teknolojiler birer değer yaratma ve karar destek enstrümanı haline gelmiştir. Algoritmaların büyük veriyi bilgiye, dolayısıyla kinetik toplumsal ve ekonomik bir güce, dönüştürmesi tekno-optimist bir bakış açısıyla övgü görüyor olsa da bireyi ve toplumu çok boyutlu bir şekilde etkilemektedir. Çünkü algoritmalarda toplumun ve geliştiricilerin değerlerinin yansımalarına rastlamak mümkündür. Bu bağlamda algoritmik yanlılıklar çeşitli toplumsal sorunların ortaya çıkmasına zemin yaratmaktadır.

Algoritmaların etkin kullanıldığı platformlarda ortaya çıkan filtre baloncukları bilgi akış sürecinde ve toplumsal gruplar arasında bilgi boşlukları yaratabilmekte, bireylerin düşüncelerini ifade etme ve bilgi alma sınırlarını çizmede etkin bir rol oynamaktadır. Algoritma temelli kararlar dezavantajlı gruplar üzerinde veya cinsiyete dayalı ayrımcılığa sebep olabilmektedir. Algoritmalar performans değerlendirme sistemlerinin veya etkili gözetim araçlarının yaratılmasına imkan tanımaktadır. Algoritmik sistemlerin mevcudiyetinin hukuktan insan kaynakları yönetimine uzanan geniş bir spektrumda olduğu göz önünde bulundurulduğunda toplum üzerinde yaratabileceği etkinin potansiyeli daha net anlaşılmaktadır.

Bu derleme kitap algoritmaların farklı alanlardaki kullanımlarının yaratabileceği toplumsal etkiyi eleştirel bir perspektiften okumayı amaç edinmiştir. Bu bağlamda algoritmaların ve algoritmik yanlılıkların potansiyel etkilerini farklı bağlamlarda değerlendiren tartışmaların yanı sıra bu etkileri en aza indirmek noktasında çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Derleyen: Oğuz Kuş, Temmuz 2021

ISBN: 978-605-74852-2-9
Temmuz 2021, 117 Sayfa
Yazarlar: Elif Karakoç, Erkan Saka, Gülüm Şener, Murat Uluk, Oğuz Kuş, Simge Andı, Tayfun Kasapoğlu
Kapak tasarımı: Baki Özçelik
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.


All content is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.