Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması

COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması - Kapak

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

ÖNSÖZ

COVID-19 sürecinde küresel ölçekte pandemi takip uygulamalarının halk sağlığının korunması ve toplum güvenliği adına yaşama geçirilmesine tanıklık ettik. Otoriter devletlerden liberal Batı demokrasilerine değin, pandemi takip uygulamalarını yaşama geçirmeyen ülke sayısı son derece az. Akıllı telefon uygulamalarından, elektronik bilekliklere ve CCTV ile entegre QR kod taramalarına değin bir çok uygulama dolaşımda. Hükümetler, merkezi veya gayri merkezi veri toplama ve depolama arasında seçimler yaptılar. Bu seçimlerin siyasi, toplumsal ve ekonomik sonuçları olacağı aşikar. Türkiye’de de Hayat Eve Sığar adıyla bir uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Burada önemli olan bu olağanüstü durumda kişisel verilerin mahremiyetinin halk sağlığı adına geçici olarak sınırlandırılmasının yeni normalin bir parçası haline gelip gelmeyeceği sorunu.

Bu izleme çalışmasında Derneğimiz üyesi avukat Faruk Çayır, dünyadaki uygulamaları derledi, kişisel verilerin korunması temelinde bu uygulamaları inceledi. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerine yoğunlaşarak, uygulamanın hangi verileri topladığını, hangi taraflarla paylaştığını ve kişisel verilerin korunması bağlamında mevcut sorunlarını tartıştı. Bu izleme çalışması, Derneğimizin bilişim teknolojileri ve uygulamalarının yaşama geçirilmesinde tüm paydaşların katılımının etkili bir şekilde katılımın sağlanması, bilgiye erişimde şeffaflığın temini konusundaki toplumsal ve siyasal rolünün somut bir çıktısı olduğunu düşünmekteyim.

Mutlu Binark 18 Mayıs 2020

ISBN: 978-605-80007-1-1
Mayıs 2020, 40 Sayfa
Yazar: Faruk Çayır
Editör: Mutlu Binark
LaTeX yerleşimi: Ali Rıza Keleş
Kapak tasarımı: Cemgazi Yoldaş
Kapak görseli: freepik.com
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik ve LaTeX kodları Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License / Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası altındadır.