Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu - Kapak

⇣ PDF  

Sunuş

...

Alternatif Bilişim Derneği olarak pandemiyle birlikte belirginleşen bu sorun alanlarının izlenmesinin, raporlanmasının ve paylaşılmasının farkındalık yaratmak ve bu sorunlarla mücadeleye katkı sağlamak açısından önemli bir çaba olduğuna inanıyoruz. Böylesi bir sorumlulukla, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın Covid-19 pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarına verdiği “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği kapsamında iki konuda izleme, raporlama ve dijital okuryazarlığı geliştirmek için webinar malzemesi üretimini üstlendik. Bu kapsamda, Derneğimizin Başkanı Faruk Çayır tarafından Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi Raporu ve üyemiz Doç. Dr. Zeynep Özarslan’ın editörlüğünde İlden Dirini ve Gökçe Özsu tarafından Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu’nu hazırladık.

...

Pandemi Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin İzlenmesi ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporları’nın okurlarına ulaşması ve Dernek olarak önemsediğimiz ifade özgürlüğü, veri hakkı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bilgiye erişim, açık kaynak ve özgür yazılım farkındalıkların yaşama geçmesi dileğiyle,

Prof. Dr. Mutlu Binark ve Dr. Yeliz Dede Özdemir
Proje Koordinatörleri
Ankara 26 Eylül 2020

Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.