Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Dijital Kültürde Alternatif Medyanın Haber Üretim Süreci

Dijital Kültürde Alternatif Medyanın Haber Üretim Süreci - Kapak

⇣ PDF  

Alternatif Bilişim Derneği tarafından açık erişim ile okuyucularla buluşan bu kitap ile dijital kültürde gazetecilik alanının hangi uğraklarda nasıl dönüşüme uğradığı alternatif medya kuruluşlarından örneklerle ortaya konmaktadır. Kuramsal temelini Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun sosyolojik kavramları olan habitus, alan, sermaye ile alternatif medyaya ilişkin yaklaşımlardan alan kitapta, beş alternatif medya kuruluşu olan T24, Gazete Duvar, sendika.org, Dokuz8 HABER ve 140 Journos’ta görev yapanlarla (kurucular dahil) görüşülmüştür. Görüşmelerde Bourdieu’nun bahsi geçen kavramları temel alınarak alandaki gelişmeler ve alandakilerin bu gelişmelere kişisel yaklaşımları irdelenmiş, alan içindeki pratikler ve mekânsal durum gözlemlenerek çalışma oluşturulmuştur. Kitapta ayrıca; gazetecilik alanında mekânların kurumsal yapı bağlamındaki önemine de değinilmektedir.

Habere ilişkin veri toplanmasından haberin doğrulatılması/doğrulanmasına ve gündem toplantılarına, web 2.0 temelli uygulamalar ile dönüşen araçlardan haberin üretim mekânlarına, haber kaynaklarından dijital kültürle dönüşen yeni izleyici/okuyucunun konumuna, gelir modellerinden örgütsel yapıya, kurumsal eğitimden gazetecilerin yeni kimliklerine kadar çeşitli uğraklarda dönüşüme uğrayan gazetecilik alanı bu kitapta detaylarıyla ele alınmakta; gazetecilerden yayın kuruluşlarının beklentileri, alanda oyuncu olarak gazetecilerin birbirleriyle işbirliği ve rekabeti nasıl ve hangi aşamada ortaya koydukları, dijital kültürün gazetecilerin çalışma saatlerini ve gündelik yaşam pratiklerini ne yönde değiştirdiği, dijital kültürle birlikte alandaki yeni unvanların neler olduğu ve gazetecilerin alanda bulunma nedenleri irdelenmektedir.

Okuyucunun keyifle okuması ve kitabın alana katkı sağlaması dileğiyle…
ISBN: 978-605-74852-3-6
Haziran 2022, 191 Sayfa
Yazar: Şerife Öztürk
Editör: Günseli Bayraktutan
Kapak Konsept Tasarım: Erdem Alper Turan
Dizgi ve Tasarım: Cemgazi Yoldaş
Yazıların hakları yazarlarına aittir.

Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.