Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Eti̇k Web Si̇te Geli̇şti̇rme ve Bakım Kılavuzu

Eti̇k Web Si̇te Geli̇şti̇rme ve Bakım Kılavuzu - Kapak

⇣ PDF  

Sunuş

...

Bu rehber, teknik konseptlere güçlü şekilde hâkim olan web geliştiricileri ve bakımcılarını hedefl emektedir. Dokümanı kısa ve öz tutup kullanılabilirliğini arttırmak adına, gerekli yerlerde arkaplan bilgileri için linkler yer almaktadır.

Umuyoruz ki, bu rehber geliştiricileri ve bakımcıları Web’i özüne; yani temel hakları, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü arttıran, merkezi olmayan bir araca, geri döndürmelerine yardımcı olacaktır.

Bu bizim de İnternetimiz. Hepimiz sorumluluk almalıyız.

...

Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.