Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm

Türkiye'deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm - Kapak

⇣ PDF  

Bu araştırma projesi dijital dönüşüm bağlamında müzik endüstrisinde platformlaşma olgusunu ve platformların Türkiye müzik endüstrisine etkilerini incelemektedir. Müzik endüstrisinin yakın tarihi kayıt teknolojilerinden internetin sağladığı paylaşım olanaklarına uzanan bir değişime sahne olmuştur. Günümüzde dijital teknolojilerin sağladığı olanaklar ve altyapılar bir arada düşünüldüğünde, müzik endüstrisi küresel büyük şirketler ile bağımsız veya yerel aktörlerin bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Teknolojik değişim bir yandan müzik üretimine yeni fırsatlar kazandırırken, diğer yandan yaratıcı emek gücünü endüstrinin bileşenleriyle birlikte etkilemekte ve dünyanın her köşesini eşitsiz bir rekabete açmaktadır.

Bu bağlamda projede —müziğin endüstriyi aşan özelliklerini akıldan çıkarmadan— Türkiye’deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşmeye ve platformlara bakış açılarını, üretim sürecindeki dönüşüme ilişkin çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmek; edinilen bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak değerlendirmelere dönüştürmek hedeflenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yaratıcı kültür endüstrilerini geliştirme hedefi kapsamında desteklenen bu araştırma projesi, Türkiye’de müzik endüstrisinin gelişmesi ve Türkiye’deki müzik kültürünün dünyaya açılmasına yukarıdaki çerçevede katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ISBN: 978-605-74852-4-3
Eylül 2022, 43 Sayfa
Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mutlu Binark, Dr. Erman M. Demir, Dr. Serra Sezgin, Gökçe Özsu
Dil Editörü: Mutlu Binark
Dizgi ve Tasarım: Cemgazi Yoldaş
Yazıların hakları yazarlarına aittir.