Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar

Yeni Medya Araştırmalarında Eti̇k Bakış Açısı ve Uygulamalar - Kapak

⇣ PDF  

Takdim'den

...

İnternet ve sosyal medya platformları akademik araştırmalara büyük bir kaynak ve veri hazinesi sunmaktadır. Ancak bu platformlar çoğu zaman kamusal bir ortam olarak düşünülse de, bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarda kamusal alanın ve öznenin, teknolojik bakış açısı ile dijital bir nesne olarak yeniden üretildiğine tanık oluyoruz. Bilinen kamusal alan/özel alan teorilerinin ve tanımlarının da bu anlamda gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Tam da bu tartışmaları odak noktasına alan ve alanda yapılan araştırma çalışmalarına katkı sağlama düşüncesiyle “Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar” kitabı ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. F. Mutlu Binark ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ergin Şafak Dikmen’in editörlüğünü yaptığı kitap, genç araştırmacılar Arif Ayten, Beren Kandemir, Hasan H. Kayış’ın konuya ilişkin yürüttükleri titiz çalışma ve irdelemelerin, yeni alternatifler üretme çabasının ve işbirliğinin sonucudur. Tüm yazarlara ve editörlere teşekkürler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasına ön ayak olan ve iş birliği yaptığımız NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.

...

Faruk Çayır 16 Haziran 2020

ISBN: 978-605-80007-3-5
Temmuz 2020, 86 Sayfa
Yazarlar: Arif Ayten, Beren Kandemir, Hasan H. Kayış
Editörler: Mutlu Binark ve Ergin Şafak Dikmen
Kapak tasarımı ve sayfa yerleşimi: Ergin Şafak Dikmen
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.
Font EB Garamond: SIL Open Font License v1.10