Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.


İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0 - Kapak

⇣ PDF  

Sunuş

...

İnternet Araştırmaları Birliği’nin yayımladığı bu son kılavuz,Derneğimiz tarafından “STÖ-Akademi İş Birliği” kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu ve STGM desteğiyle Türkçeleştirilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağ dolayımlı ortamlarda, mobil teknolojilerin arayüzey ve uygulamalarında üretilen veriye yönelik araştırmalar artmaktadır. Bu nedenle, bu platformlar ve ortamlarda üretilen verinin sahipliği, kişisel verinin korunması ve veri-özne arasındaki ilişkinin, özneyi merkeze koyan bir etik bakış açısı ile kavranması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Derneğimizden e-kitap olarak yayınlanan Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar (Der. Binark ve Dikmen, 2020) çalışması da göz önüne alındığında, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeye kazandırılmasındaki önem bir kez daha su yüzüne çıkmaktadır. Derneğimiz de bu gereklilikten hareketle, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeleştirilmesine öncülük etmiştir. M. Burak Özdemir tarafından çevrilen bu metin, alanda araştırma yapacak kişilere önemli bir referans kaynağı olacaktır. Burak Özdemir’e bu titiz çevirisi için ayrıca teşekkür ederiz.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın, Türkiye’de iletişim bilimleri, iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, halk bi- limi dahil birçok disiplinde yürütülen, disiplinleri kesen bilimsel çalışmalara veri- özne ilişkisi ve kişisel verinin korunması ve benzeri konularda yeni bir tartışma zemini oluşturacağını düşünüyor, keyifli okumalar diliyoruz.

...

Prof Dr. Mutlu Binark Ağustos 2020

ISBN: 978-605-80007-4-2
Ağustos 2020, 51 Sayfa
Yazarlar: aline shakti franzke, Anja Bechmann, Michael Zimmer, Charles M. Ess
Çeviri: M. Burak Özdemir
Kapak tasarımı: Erdem Alper Turan
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerik Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License / Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası altındadır.