Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi

PDF İndir

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

Erkan Saka tarafından kaleme alınan arka kapak yazısından:

Türkiye’ye İnternetin girişinin ve internet içeriğinin birçok gizli kahramanı var. Bunlardan bazılarını bu kitapta temsil edemediğimize inanıyorum. Alanında en kapsamlı çalışmayı yapmayı denedik, kitap çağrısını olabildiğince yaydık. Ama üzerine çalışma sunamadığımız kişiler, olaylar ve platformlar olma ihtimali yüksek. Bundan dolayı bizi affedeceğinize inanıyorum. Bu eksikliği en azından bir miktar azaltmak için paralel olarak bir tür Wiki projesi başlattık. Ortaya çıkan sonuca bu adresten ulaşabilirsiniz: https://sites.google.com/view/turkiyeinternet/home

Bugün hızla ticarileşen ve dev şirketlerin ve medya kuruluşlarının bir bakıma gündemi belirlediği internet dünyasının ilk günlerine dönmek belki gelecek için yeni hayaller kurabilmeyi de mümkün kılar. Bu çalışmayı da hayallerini hep koruyan bir isme, Türkiye’de İnternetin babası sayılabilecek Mustafa Akgül’e ithaf ediyoruz...

Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi
ISBN: 978-605-62169-8-5
Ocak 2019, 602 Sayfa
Derleyen:Erkan Saka
Kapak Tasarımı: Anıl Sayan İnce
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerikCC AttributionNonCommercial 4.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

 • Önsöz

Giriş / Introduction

 • Türkiye'de İnternet - Erkan Saka
 • Mustafa Akgül - Merve Kanak & Kübra Bıçak
 • Changing Issues of the Internet Conferences in Turkey - Ceyda Camgöz Aydın
 • Contemporary Digital Archival Repositories in Turkey - Hale Turhan

Alanlar/Fields

 • Türkiye’de Erken Dönem İnternet Aktivizmi - Gülüm Şener ve Arda Erdikmen
 • Türkiye’nin E-Devlet Hikayesi - Itır Akdoğan
 • Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları ve Tarihçesi - Ali Erdem Akgül
 • Rol Yapma Oyunlarının Türkiye’deki Gelişimi - Ertuğrul Süngü
 • Türkiye'de Kitlesel Fonlama Uygulamaları: Dünü, Bugünü, Geleceği - Seda Aktaş
 • Cybersecurity & Securing the Internet - Deniz Zerin
 • Türkiye’de İnternet Sanatının Tarihine Dair Bir İnceleme - Fulya Baran
 • Türkiye’de dijital müzik pazarının oluşumu - Mine Erkaya
 • Dijital Müzik ve İnternet’in Kısa Tarihine Genel Bir Bakış - Mert Kutluk, Barbaros Kaptanoğlu
 • Pioneers: A Brief History of Early Period, User-Created, Popular YouTube Videos from Turkey - Fırat Doğan
 • iTürkiye’de İlk Dönem İnternet Servis Sağlayıcıları: Bir Arşiv Denemesi – M. Can Denizer
 • Online Movies & TV series consumption in Turkey - Ece Gül Güçlü Evrüke
 • History of Online Dating in Turkey: The Case of Gabile.com - Atınç Gürçay

Vaka Çalışmaları/The Case Studies

 • How Turkish Literature Permeated to Hypertext and E-Publishing: The Intertwined Cases of altZine and altKitap - Sercan Şengün, Şevket Tüfekçi
 • Zinhar/Poetikhars.com (2003-) üzerine - Gökçen Ertuğrul, Serkan Işın
 • İnteraktif Medya ile Ağ Bant Genişliğinin Etkileşimi: Ege Üniversitesi Üzerine Bir İnceleme - Mustafa Aydemir, Vedat Fetah, Sümeyra Nur Altan
 • On the Hyperstitional Implications of Memes as Digital Objects in Turkey - Gökhan Turhan

Ekler

 • Biyografiler - Biographies

PDF İndir

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

PDF İndir

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

Önsöz
Alternatif Bilişim Derneği adına Prof.Dr.Mutlu Binark

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaklaşık 6 yıldır meslektaş olarak birlikte çalıştığımız Burcu Şimşek’in dijital hikâye anlatımı çalışmalarını kitap olarak Alternatif Bilişim Derneği’nden yayınlamayı önerdiğim bu Eylül ayından bu yana, konuya ilişkin ilgimin giderek arttığını belirtmeliyim. Şimşek’in feminist metodolojiden beslenerek yıllar içinde geliştirdiği ve atölyelerle uyguladığı bu öz-anlatı tekniği, araştırmacının etik sorumluluğu ve özdüşünümselliğine özellikle vurgu yapan ve dikkat çeken bir araştırmacı olarak (Binark, 2018), öznenin kendisini ifade etmesinin yeni bir “politik” aracı. Pierre Bourdieu’nun deyişiyle “refleksif teçhizatlanma” yolu. Dijital anlatı metodu ile ortaya çıkan anlatılarda ise araştırmacının “... kendine, konumuna, idrak kategorilerine, teorik inşasına, yöntemine ve nihayetinde tüm üretimi üzerine...” (Bourdieu, 2013:37) çevrilen “refleksif teçhizatlanma”nın somutlandığını görebiliyoruz.

Burcu Şimşek’in kadın anlatılarına olan ilgisi ve feminist metodolojiyi benimseyişi hiç kuşkusuz dijital hikâye anlatımından çok öncesine temelleniyor. Yüksek lisans tez savunmasının jürisinde de onun, mekânın kadının gündelik yaşantısındaki ve anlatısındaki yerine yaptığı vurgu, kadın konuşmalarını anlamaya yönelik merakı, bundan ötürü konuşma analizine yönelişi hala aklımda. Gerek kişisel anlatısı gerekse kadın özne olarak akademik yolculuğu, onun dijital hikâye anlatımını neden benimsediğini ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni Türkiye’de bu konuda temel kurucu bir merkeze dönüştürdüğünü açıklamaya yetiyor.

İletişim çalışmaları alanında ilk olacak bu kitabı Alternatif Bilişim Derneği olarak yayınlamak bir kıvanç. Kitabın açık erişimde olması da yeni medya dolayımlı hikâye anlatıcılığının, öz-anlatıların çoğalmasına katkıda bulunacak. Clarissa Pincola Estès hikâyelerin şifa verici yönüne dikkat çeker (Tansel İliç, 2015) ve kadınların toplumsal yaşamda ve özel alanda her türlü baskı mekanizmasına ve travmatik deneyime karşı güçlenmesi için, onları hikâye anlatıcılığına ve hikâyelerine sahip çıkmaya davet eder. Burcu Şimşek’in kitabı da kadın erkek tüm okurlarını Kurtlarla Konuşan Kadın olmaya ve öz-anlatı üretmenin, paylaşmanın sağaltıcılığına, böylece bireyden toplumsala uzanan bir yönelimde iyileşmeye davette bulunuyor. İşte tam da bu nedenle “dijital hikâye anlatımı” politiktir ve Türkiye’deki iletişim çalışmaları için önemli bir katkıdır.

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi
ISBN: 978-605-62169-7-8
Aralık 2018, 134 Sayfa
Yazar:Burcu Şimşek
Editör: Şengül İnce
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Tüm içerikCC AttributionNonCommercial 4.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

 • Sunuş - Mutlu Binark
 • Önsöz - John Hartley
  ‘Denizaşırı Eller’ – Mesafeyi ve farklılığı aşmak

Bölüm I: Giriş: Yola çıkarken

Bölüm II: İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı:
Anahtar Kavramlar

 • Hikâye Anlatımı
  • Dijital Hikâye
  • Hikâye Çemberi
 • Birlikte Yaratım
  • Hikâyesini Anlatan Katılımcı
  • Kolaylaştırıcılar
  • Etik sorumluluklar
 • Dijital Hikâye Anlatımı Atölyeleri
  • Diyalojik Aşamalar
  • Dijital Aşamalar

Bölüm III: Dijital Hikâye Anlatımının Türkiye’deki Seyri:
Çemberi Büyütmek

 • Dert Bende, Derman Bende: Amargili Kadınlardan Dijital Hikâyelerden Hikâye Koalisyonlarına
 • Sese İlk Adımlar: Sağlık İletişimde Dijital Hikâyeler
 • Hareket Halinde: Vizeli, Vizesiz, Göçer, Konar Hikâyeler
 • Kökler: Üniversitede Yaşam Sürerken
 • Sesi, Sözü Dolaşıma Sokmak: dijitalhikâyeler.org, Gösterimler, Akademik Yayınlar

Bölüm IV: Sonlandırırken:Yollarda

Kaynakça

Teşekkür

Ek. 1: ‘Hands across the Sea’ – Mediating distance and difference John Hartley

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı

Bu çalışma 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, Ankara - CerModern'de düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır.

Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmalarını bu kitapta yayınlanmasına izin vermeyen yazarların bildirilerinin yerinde ise bildiri tam metinleri yerine özetleri bulunmaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. İçerikte yer alan bildiri metinlerinin sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı
Aralık 2017, 517 Sayfa
Editörler: İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978-605-62169-6-1
Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı

Bu çalışma 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin ortaklığıyla, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır.

Her birlikte yolculuğun bir hikayesi olduğu gibi, bu Kongrenin de bir hikayesi var. Hikâyenin başlangıcı temanın ve ev sahibi üniversitenin seçilmesine dayanıyor. Kongrenin teması yeni medya okuryazarlığı olarak belirlendikten sonra, bu olgunun Türkiye'de ve dünyada gelişimi, kuramsal yaklaşımlar, kavramsal tartışmaları üzerine, bir yandan yurttaş katılımına ve demokrasi kültürüne vurgu yapan öte yandan da dijital gözetim teknolojilerinin gündelik yaşam içerisindeki artan konumuna değinen geniş kapsamlı bir çağrı metni Kongre Düzenleme Kurulu tarafından kaleme alındı. Kongrenin temasının yeni medya okuryazarlığı olmasının nedeni, hiç kuşkusuz ki bu olgunun hem çevrimiçi medya ortamlarının hem gündelik yaşamımızın demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemin olarak inşa edilmesinde, yeni iletişim ve bilişim teknolojilerini ve ortamlarını kullanan bireylerin yetkinliklerinin ve farkındalıklarının gerçekleşmesinde yaşamsal bir role sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmalarını bu kitapta yayınlanmasına izin vermeyen yazarların bildirilerinin yerinde ise bildiri tam metinleri yerine özetleri bulunmaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. İçerikte yer alan bildiri metinlerinin sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı
Şubat 2016, 684 Sayfa
Yayına hazırlayanlar: Burak Özçetin, Ceren Sözeri, İdil Sayımer, İrem İnceoğlu, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978 - 605 - 62169 - 5 - 4
Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı

PDF İndir

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı

Bu çalışma 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildirilerin tam metinlerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Kongrenin hazırlık çalışmaları kongrenin gerçekleştiği günlerden yaklaşık bir yıl önce başladı ve hem Alternatif Bilişim Derneği üyelerinin hem de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanlarının katkılarıyla kimi zaman yüz yüze buluşmalarla (Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da) kimi zaman kurulan e-posta grubu aracılığıyla yapılan toplantılarla sürdü. Bu çalışmalar sırasında yazılan yüzlerce e-posta hem bu kongrenin tarihçesi için zengin bir arşiv hem de bir sonraki kongrenin hazırlık aşaması için şimdiden bizlere bir kaynak sunacak. Bu toplantılarda alınan kararlarla aşama aşama duyurular yapıldı, bildiri özetleri toplandı, tüm bildiri özetleri düzenleme kurulunun ön elemesinden geçtikten sonra bilim kuruluna hakemlik için yönlendirildi, her bir bildiri kör hakem değerlendirme yöntemiyle ikişer, kimi kez üçer hakeme yönlendirildi. Kongreye başvuran bildirilere ilişkin detaylı bir değerlendirme için kongre resmi web sitesi olan http://www.yenimedya.org.tr/ adresine bakılabilir. Arkasından tam metinler toplandı ve program düzenlenerek 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde kongre gerçekleştirildi. Yeni medyayı, siyaset, demokrasi, gündelik yaşam, ekonomi, kurumsal iletişim, haber, hukuk, sanat, kimlik, temsil gibi başlıklar altında tartıştığımız iki gün boyunca toplam onbeş oturum gerçekleştirildi. Bu süreçte dijital oyunlar ve ağ haritalama konulu iki atölye de kongreyle eşzamanlı gerçekleşti. Kongrenin son günü ise iki gün boyunca yapılan tartışmaları ve yönelimleri de içeren bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya destekleri sayesinde tüm bu oturumlara ve atölyelere ilişkin fotoğraf ve videolara kongrenin Facebook sayfasından ulaşılabilir.

Kongrenin hemen ardından toplanan tam metin bildiriler hem kongre görüntüleriyle birleştirilmek hem de en azından biçimsel bir standartta buluşturulabilmek için yayın hazırlık grubunun yeniden okumalarıyla birleştirildi. Bazı metinler için yazarlara geri dönüş yapıldı, bazı bildiriler ise tam metin olarak bu çalışmada yer almadı. Bu iki biçimde gerçekleşti, ilk durumda kongrede sunum yapılmamış metinler bu çalışmaya dâhil edilmediler, çünkü bizce kongrenin amacı sadece bir yayınla bu metinleri toplamak ve yaygınlaştırmak değil, bu çalışma alanı ile ilgili tüm katılımcıların yüz yüze etkileşimiyle ortaya çıkacak bir zenginliği deneyimlemekti. Dolayısıyla bu doğrultuda sunulmamış metinler bu e-kitapta yer almadı. Bir diğer durum ise yazarların inisiyatifinde, kendi istekleri doğrultusunda çalışmalarını başka bir platformda değerlendirdikleri gerekçesiyle metinlerinin yayınlanmasına izin vermediler. Bu durumda olan bildirilerin, tam metinlerine değil, bildiri özetlerine elinizdeki kitapta yer verildi. Sonuç itibariyle elinizdeki kitap ilki gerçekleştirilen bir etkinliğin sonuç üretimi gibi değerlendirilebilir, bizler için de kongrenin ikincisinin hazırlıklarını başlatmak için bir yeni başlangıç olarak kabul edilebilir.

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi'nde yeniden buluşmak dileğiyle,

Yayın Kurulu

Basılı kitap talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi - Kongre Kitabı
Aralık 2013, 752 Sayfa
Yayına hazırlayanlar: Burak Özçetin, Gamze Göker, Günseli Bayraktutan, İdil Sayımer, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978 - 605 - 62169 - 3 - 0
Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

 • I. Gün – I. Oturum / Dijital Aktivizm
  • Altuğ Akın ve Doğan Emrah Zıraman
   Türkiye Çevrimiçi Alanındaki Güç Mücadelesi ve Üç Tarz-ı Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Direnişler
  • Bora Ataman ve Özlem Erkmen
   Ekolojik Taban Hareketleri ve Yeni Medya: Türkiye’den Bir Örnek Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu (KİP)
  • İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve Selin Öztürk
   Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Dijital Aktivizm: Baskı Grubu Olarak Haytap’ın Sosyal Medya Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz
 • I. Gün – II. Oturum / Dijital Oyun
  • Ayşe Gizem Erbuyurucu
   Sosyal Medya Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı; Popmundo Oyunu
  • Hürriyet Konyar
   Popüler Kültür Alanı Olarak Sosyal Simülasyon Oyunlarının Hakim Kültürel Anlamları ve Oyuncu Kimliklerinin İnşası
  • Tülin Sepetci
   Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God of War 3 Örneği
 • I. Gün – III. Oturum / Yeni Medyanın Ne’liği ve Yöntem
  • Ali Vatansever
   Transmedya Anlatım ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim
  • Aynülhayat Uybadın ve Nalan Mumcu
   Diyalog 2.0: Yeni Medyanın “Öteki ile Ben” Diyaloguna Katkıları Üzerine Hermeneutik Bir Yaklaşım
  • Işık Barış Fidaner
   Postmodern Yabancılaşma için Bir Model Önerisi
  • M. Gökhan Aslan
   Yeni Medyanın “Yeni”Liği Üzerine
  • Mehmet Emin Babacan
   Yeni Medya Araçlarına İlişkin Metodolojik Bir Deneyim
 • I. Gün – IV. Oturum / Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - I
  • A. Burak Kahraman
   Olmayan Ülke Facebook: Üniversite Gençliği ve Facebook Kullanımı
  • Gökçe Baydar
   Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: Ask.Fm Örneği
  • Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert
   Öğretim Üye ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı: "İletişim Fakültelerine Yönelik Bir Araştırma"
  • Osman Köroğlu ve Aylin Tutgun Ünal
   Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Benimseme Düzeyleri ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  • Salih Akkemik
   Türkiye'de Facebook ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
 • I. Gün – V. Oturum / Yeni Medya ve Demokrasi
  • Burak Özçetin
   Türkiye'de Hacktivizmin Politikası ve Poetikası
  • Derya Doğan
   Yeni Medyada Demokrasi, Sosyal Medya İfade Özgürlüğü İçin Dost Mu Düşman Mı?
  • Fatma Orhan Tahralı
   Toplumsal Özgürleşme ve İnternet
  • Sarphan Uzunoğlu
   Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir Mi?
 • I. Gün – VI. Oturum / Yeni Medya Ekonomisi
  • Aslı Tosuner
   İnternette Sosyal Sermaye Olarak Güven Oluşumunun Armağan Kültürü Bağlamında İncelenmesi: Zumbara Örneği
  • Derya Tellan
   Sayısal Uçurum: Erişilebilirlik ya da Sahiplik
  • Ebru Yetişkin
   ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış
  • Erdem Alper Turan
   Yeni Medya Kullanımının ve İçeriklerinin Konvansiyonel Medya İçerikleri Üzerindeki Etkileri
  • Hakan Erkılıç ve Ayşe Gül Toprak
   Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de Belgesel Sinema Üzerindeki Olası Etkileri
  • Okan Ormanlı
   Türkiye’de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı
 • I. Gün – VII. Oturum / Değişen ve Dönüşen Haber
  • Ferihan Özmen
   İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu
  • M. Selcan Kaynak ve Ayşe Hümeyra Ataman
   Yeni Medya, Demokratikleşme ve Dijital Aktivizm: Wikileaks Belgelerinin Türkiye’de Tartışılma Süreci
  • Nazan Yaman ve Nurcan Usta
   Sosyal Medyanın Gündem Belirleme Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  • Zeynep Özarslan
   Yeni Medya Ortamlarında LGBT Bireylere Karşı Üretilen Nefret Söylemi
 • I. Gün – VIII. Oturum / Yeni Medya ve Gündelik Yaşam - II
  • Faik Uyanık
   Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet
  • Fatih Üstün, Mehmet N. Aydın ve Robert Booth
   Türkiye’de Gençlerin Twitter Kullanımı Araştırması
  • Gülüm Şener
   Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri
  • Merve Akdemir ve Gülçin Con
   Sosyal Medya Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinde Kuşaklar Arası Farklılıklar
  • Tuğba Asrak Hasdemir
   MOY’dan BIT’e: Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?
 • II. Gün – I. Oturum / Yeni Medya ve Hukuk
  • Artun Avcı
   İnternet Özgürlüğü ve Fikri Haklar
  • Duygu Hatıpoğlu Aydın
   Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı: Türkiye'de Bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları ve Sınırları
  • Gürkan Özocak
   Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti
  • Sevgi Kayak
   Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta
 • II. Gün – II. Oturum / Siyasal İletişim - I
  • Aslı Telli Aydemir
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP), Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku ile Bağımsız Adayların 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Burak Doğu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Gözde İslamoğlu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
  • Günseli Bayraktutan
   Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri Örneği
  • Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu
   Siyasal İletişim Pratiği Olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı
 • II. Gün – III. Oturum / Yeni Medya Sanatları
  • Ali C. Gedik
   Yeni Medyada Müzik Teknolojisinin Yeni Sorunsalı: Müzik Bilgi Erişimi
  • Aydın Çam ve Ahmet Sarp Yılmaz
   Papergırl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi
  • Berrak Coşkun
   Anlamlı Anlamsızlık ve Sessizliğin Gücü
  • Serenay Şahin
   Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili
 • II. Gün – IV. Oturum / Kurumsal İletişim
  • Ayça Çekiç Akyol, Mevlüt Akyol ve Alper Yılmaz
   Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme
  • Nur Ündey Kalpaklıoğlu
   Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medya Uygulamaları
 • II. Gün – V. Oturum / Siyasal İletişim - II
  • Derya Erdem
   Sosyal Medyada 12 Eylül Referandumu: Siyasal Söylem, Demokratik Bilinç, Etik, Siyaset ve Tartışma Kültürü
  • Fatma Nur Şen
   İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma
  • Levent Memiş
   Yöneten-Yönetilen Etkileşiminin Değişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Belediye ve Belediye Başkanları Facebook ve Twitter Kullanım Örüntüsü
  • Şifa Elcil
   Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü
 • II. Gün – VI. Oturum / Temsil ve Toplumsal Cinsiyet
  • Betül Yarar, Nagehan Tokdoğan Kartal, Ayşe Mirza, Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Cevahir Özgüler
   Yeni İletişim Teknolojileri ve Türkiye Kadın Hareketi
  • Çağlayan Kovanlıkaya ve Birol Dinçel
   Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü
  • Saadet Sevinç Doğan
   Ekşi Sözlük Özelinde Cinsiyetçilik Tartışması
 • II. Gün – VII. Oturum / Kimlik ve Temsiller
  • Bayram Karakullukcu
   Sanal Maske: Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü
  • Çağlar Ekinci
   Ezilenlerin Pedagojisi ve Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek; Birumut Derneği'nin Yeni Medyadaki Yansımaları
  • Ezgi Aydın
   Kimlik ve Hafıza Mekânı Olarak Twitter
  • Mehmet Haberli
   İnternet Ortamında Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal Cemaat Örneği
  • Nafiseh Zafarmand
   Sosyal Medyanın TV’de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Çalışma: Sosyalmedyatv Programı Örneği
 • Sonuç Bildirisi

PDF İndir

Hack Kültürü ve Hacktivizm

PDF İndir | LaTex İndir

Hack Kültürü ve Hacktivizm, Mustafa Akgül'e Armağan

Bir yıl önce gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kitabın birbirinden değerli yazarları sayesinde konuyu hemen her boyutu ile ele almaya çalıştık. Hack kültürü ve hackerların ülkemizde ve dünyada çarpıtılmış bir kavram içine sıkıştırılmasını eleştirmeye ve toplumda oluşan negatif algıyı değiştirmeye yardımcı olacak bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Konuyu tarihsel, sosyolojik, güncel, politik ve kültürel yönleri ile tartışan yazılar seçtik. Hackerlığı bilgisayar korsanlığına indirgeyen düzeysiz tartışmaları bir tarafa atıp, Türkiye’de de bu olgunun hakettiği gibi tartışılması hedefledik.

Kitabımızın bir de özel anlamı var. Değerli hocamız Mustafa Akgül, yaşamı ve bıkıp usanmadan peşinden koştuğu idealleri ile Türkiye’de toplumun ve özellikle de egemenlerin İnternet’e ilişkin negatif algısını değiştirmeye uğraştı, uğraşmaya da devam ediyor. Jargona uyacak olursak bu algıyı hacklemeye çabalıyor. Bir şeyleri değiştirmenin, yönetime katılmanın, karar verici politikacı ve bürokratları ortak aklın, bilimin aydınlığına uydurmanın oldukça zor olduğu bu ülkede bu çabanın kendisi büyük bir başarı örneğidir. Maalesef kamu ve siyasetçiler tarafında bu çabalar duvarlara çarpmaya devam etmekte, neticeler alması uzun süreler almakta. Ama biz zaten bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu yine Akgül hocamıza bakarak öğreniyoruz. Kendi payımıza bu çabaların neticesiz kalmadığını bu çalışmayla göstermek istedik. Bu kitabı kendisine armağan ediyoruz.

Kendisiyle yanyana olmak bizim için hem bir onur hem de büyük bir şans.

Mücadelemizde sayısız başarıları birlikte tatmak dileğiyle..

Teşekkürler Akgül hoca.

Alternatif Bilişim Derneği

Basılı kitap talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi
Derleme
Temmuz 2013, 95 Sayfa
Derleyen: Ali Rıza Keleş, Yetkin Sal
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
Kapak Tasarımı: : Himmet Doğan
Düzelti: Mutlu Binark, Gamze Göker, İlden Dirini
ISBN: 978 - 605 - 62169 - 4 - 7
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Sunuş
Yetkin Sal

Önsöz
Ali Rıza Keleş

Hacker Etiği
Gökşin Akdeniz

Hackerlara bir karşı kültür olarak bakmak
Ahmet Sabancı

Hacktivizm
Pınar Demirkıran

“Hacker”lık üzerine birkaç gözlem
Erkan Saka

Hacker’lar: Viral Kültürün “Semantik Gerillalar”ı mı, Enformasyon Toplumunun Veri Hırsızları mı?
Özgür Uçkan

Hack’ikatin Red’di
Ulvi Yaman

Dijital Aktivizmin Sınır Boyunda Hacktivizm: Anonymous ve RedHack örnekleri
Özgür Uçkan

Şifreleme silahları için bir çağrı
Julian Assange (Çeviri: K. Deniz Öğüt)

Anonim’in Tasavvuru
Seda Gürses (Çeviri: Senem Emirzeoğlu)

Gerilla Açık Erişim Manifestosu
Aaron Swartz (Çeviri: Işık Barış Fidaner)

Hacker Manifestosu
Mentor (Çeviri: Işık Barış Fidaner)

Kırmızı hapı seçmek
Işık Barış Fidaner

İnternetin yaramaz çocukları: Hacker’lar
Gamze Göker

Mustafa Akgül: Aktivistlere şifreleme tekniklerini öğretmeliyiz!
Söyleşi: Gamze Göker- Mutlu Binark

PDF İndir | LaTex İndir

Veri Korumaya Giriş

PDF İndir

Veri Korumaya Giriş, EDRI Broşürleri Sayı 6

Bütün dünyada ve Türkiye'de kişisel verilerin korunması konusunda duyarlılık artıyor. Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yolaçtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte.

Fakat başta kâr odaklı düşünen ticari kuruluşlar ve yurttaşları hakkında daha fazlasını bilmek isteyen devletler gelmek üzere birçok kişi ve kurum, hiçbir yasal düzenleme veya etik ilke olmadan bilgilerimizi toplamakta, işlemekte, kötüye kullanmakta, ticari bir meta gibi satmakta, fişleme yapmaktadır.

Yasal düzenlemelerin ve çeşitli etik ilkelerin olmayışı önemli bir eksikliktir. Öte taraftan, kişisel veri konusundaki genel farkındalık sorunu da can yakıcı düzeydedir. Çoklarınca kişisel veri ve gizlilik (mahremiyet) evmizin ya da yatak odamız duvarları ile sınırlıdır. Sosyal ve kültürel temelleri oldukça derin bu sınırlılık, problemi katmerleştirmektedir. Evin duvarları arasında gösterilen hassasiyetin, tüm yaşam alanlarında da gösterilmesi için farkındalık ön koşuldur. Bu durumun değiştirilmesi ise yasal düzenlemeler yapmaktan çok daha zor.

Elinizdeki broşür bu farkındalığın artmasına yardım etmeyi hedeflemektedir. Kişisel veri ve mahremiyet konusunda referans alınacak bir metindir. Broşür içeriği EDRI* üyeleri tarafından hazırlanmıştır. EDRI tarafından İngilizce yayınlanan bu broşürü Türkçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Broşürün çevirisi için Hatice Balkanlar'a, LaTeX yerleşimi için Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün'e, kapağın Türkçe düzenlenmesi için Barış Büyükakyol'a, düzeltiler için Mutlu Binark ve İlden Dirini'ye, broşür baskı giderleri için Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı'na teşekkür ederiz.

Bizi gözetim toplumuna doğru götüren gelişmelere karşı, yurttaş farkındalığının artmasına katkı sunması dileği ile...

Alternatif Bilişim Derneği

*: EDRI (European Digital Rights / Avrupa Dijital Haklar Örgütü) 20 farklı Avrupa ülkesinden, 32 kişisel gizlilik ve insan hakları temalı kuruluşun üyesi olduğu bir birliktir. Alternatif Bilişim Derneği EDRI'nin gözlemci üyelerindendir. http://www.edri.org/

Basılı broşür talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Veri Korumaya Giriş
Şubat 2013, 24 Sayfa
Hazırlayanlar: EDRİ Üyeleri ve gözlemciler
Türkçe Yayına Hazırlık: Ali Rıza Keleş
Düzelti: EDRİ ve Digital Courage (Almanya)
Türkçe Düzelti: Mutlu Binark ve İlden Dirini
Tasarım: CtrlSPATE
Türkçe Yerleşim: Deniz Eren
Kapak Türkçe Uyarlama: Barış Büyükakyol
Latex Yerleşimi: Işık Barış Fidaner ve Uğurcan Ergün
Fotoğraf: Marnix Petersen
Baskı: Ceylan Mat
Broşürün İngilizce/Türkçe içeriği ve LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Sunu / Sunuş / Önsöz

KİŞİSEL VERİLER
NELERDİR? NİÇİN ÖNEMSEMELİYİZ?

ANONİMLEŞTİRME
SİZ BİR SAYI DEĞİLSİNİZ

AMACIN SINIRLANDIRILMASI İLKESİ
SADECE BELİRTİLEN AMAÇ İÇİN KULLANINIZ

VERİ İŞLEMEYE RAZI OLMAK
İZNİNİZLE

BÜYÜK VERİLER
ENDÜSTRİYEL HAMMADDE

VERİ GÜVENLİĞİ VE İHLALLERİ
DİKKATLİ DAVRANINIZ

TERCİHE GÖRE VE VARSAYILAN VERİ KORUMA
GİZLİLİK İLKESİNE GÖRE TASARLANMIŞTIR

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE GİZLİLİK VEVERİ KORUMA
PAYLAŞIRKEN DİKKATLİ OLALIM

BULUT BİLİŞİM
ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR ORTAMDA ÖNGÖRÜLEBİLİR KORUMA

PROFİL OLUŞTURMA
TERCİHLERİ TAHMİN ETMEK İÇİN KİŞİSEL VERİ KULLANIMI

YABANCI KANUNLARA DAYALI ERİŞİM
KANUNUN ELİ UZUN

İŞE YARAR BİRŞEY YAPMAK
İYİ BİR YASA İYİ BİR UYGULAMA GEREKTİRİR

PDF İndir

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi

PDF İndir | LaTeX İndir

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi

Alternatif Bilişim Derneği yeni bir kitapta bu kez dijital gözetimi tartışmaya açıyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2011 Bahar Dönemi'nde Yeni Medya Sosyolojisi adlı doktora dersinde bir araya gelen bir grup akademisyen, Türkiye'de dijital gözetim konusuna çalıştı. Daha sonra o çalışma, süre gelen tartışmalar ve araştırmalarla beslendi ve kolektif bir emeğin ürünü olarak Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi kitabı oldu.

Kitap vatandaşını an be an izleyen ‘devlet’ ile gözetlenirken bir başkasını gözetleyen vatandaşı ve yarattığı dönüşümü ele alıyor. Modern devletlerin yeni iletişim teknolojileri yoluyla toplumsal yaşamı ve yurttaşları artan oranda nasıl denetlediğini ve kontrol ettiğini ortaya koyuyor. Gözetimin tüm toplumun yaşamına sirayet ettiği günümüzde yurttaşların nasıl ‘kişiliklerinden soyutlanıp’ birer sayısal bedene dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Kitabın “Dijital Gözetim Olgusuna Kuramsal ve Kavramsal Bakış” başlıkla birinci bölümü, dijital gözetim olgusunun ele alınabilmesi için kavramsal bir çerçeve sunuyor. Günümüzün yeniden yapılandırmacı muhafazakarlık biçimi olan neoliberal söylemin şeffaflık, yönetişim, demokrasi gibi kavramlarının ideolojik olarak nasıl kavranabileceğini detay ve örneklerle açıklıyor.

“Dijital Gözetim Teknolojileri ve Uygulamaları” başlıklı ikinci bölüm ise dijital gözetim amacıyla kullanılan teknolojileri ele alıyor. Bunların başında İnternet iletişiminin takip altına alınması anlamına gelen DPI (Deep packet inspection - Derin paket sorgulama) geliyor. ABD'nin İnternet iletişimini kayıtlaması, Türkiye'de BTK'nın "Güvenli İnternet" filtre sistemi, devletlerin güvenlik kameraları ile tüm alanlarda kurdukları denetim, Türkiye'de son yıllarda oluşan yargı rejiminin "delil" ve "suçlu" bulma çalışmaları, genetik bilgilerimizin bile bir denetim nesnesi olabileceği gerçeği olarak biyopolitika, işyerleri ve çalışma alanlarında yetkililerin hiç konuşmadan, gizlice sürdürdükleri takipleme ve ölçme-tartma çalışmaları, Google gibi araçların bizi izleyip kişiliğimizi ölçerek yanıt döndürmesi, bu şirketlerde kayıtlanan kişisel bilgilerin kötüye kullanılması tehlikesi...

Üçüncü bölüm, tekrar Türkiye'ye dönüyor ve Osmanlı'dan günümüze "nüfus idaresi" ile başlayıp "MERNİS" projesi olarak devam eden yurttaşların kayıtlanması sürecini anlatıyor. “Türkiye’de Yurttaşların Sayısal Kayıtlanması ve Gözetlenmesi: Şecere Kayıtlarından Sayısal Bedenlenişe” başlıklı bu bölümde ise 19. yüzyıldan MERNİS’e ve biyometrik kimlik kartlarına geçiş inceleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm bilgilerinin tek bir merkezi anahtar: T.C. kimlik numarasıyla erkezileştirilmesi, bireyin doğumdan ölüme, gündelik yaşamın her alanında devlet tarafından dijital olarak kayıtlanıp, sınıflara ayrılmasına dikkat çekiliyor. Özgürlüklerin otoritenin kontrolünün yanı sıra sürekli gözetlendiğini ve kontrol edildiğini düşünen yurttaşlar tarafından da kısıtlandığına vurgu yapılan çalışmada bu derece bireye özel olan verilerin ise hala korunaksız olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sorun özellikle kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki durumun ayrıntılı bir şekilde ele alındığı dördüncü bölümde ele alınıyor. Kitapta son olarak, Türkiye’de yurttaşın TC. Kimlik numarası ile olsun e-kimlik kartları uygulaması ile olsun sayısal bedenlenişi konusunda genel değerlendirme yapılarak, bu konuda yurttaşı ve yurttaşın kişisel verilerinin güvenliği ile kişisel verileri üzerinde enformasyon hakkını merkeze alan öneriler geliştiriliyor.

Selma Arslantaş Toktaş, Mutlu Binark, Şafak Dikmen, Işık Barış Fidaner, Gülden Gürsoy-Ataman, Elif Küzeci, Alkım Özaygen’in yazdığı kitabı Mutlu Binark yayına hazırladı.

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi kitabı Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı Türkiye Temsilciliği-İstanbul’un katkılarıyla basıldı. Kitap Alternatif Bilişim Derneği’nin daha önce yayınladığı iki kitap gibi özgür e-kitap olarak da derneğin sitesinden indirilebilecek.

Basılı kitap talebi için: bilgi@alternatifbilisim.org

Türkiye’de Dijital Gözetim:
T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi
ISBN: 978-605-62169-2-3
Mayıs 2012, 184 Sayfa
Yayına hazırlayan: Mutlu Binark
Kapak: Şafak Dikmen
Latex Yerleşimi: Alkım Özaygen
Baskı: Ceylan Mat
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Sunu / Sunuş / Önsöz

Bölüm I: DİJİTAL GÖZETİM OLGUSUNA KURAMSAL ve KAVRAMSAL BAKIŞ

 • Neoliberal Toplumun İktidar Modeli: Yönetişim ve E-devlet
 • Güvenlik Adına Risk Yönetiminin Uygulanması
 • Devletin Yurttaşını Gözetlemesi Olgusunun Nedenleri
 • Modern Dönemin Panoptik Stratejileri
 • Kusursuz Bir İktidar İçin Sürekli Denetim: Biyo-Politika
 • Gözetim ve Denetimin Her Yerdeliğinin Normalleşmesi ve İçselleştirilmesi
 • Panoptikondan Süper Panoptikona
 • Sonuç olarak

Bölüm II: DİJİTAL GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

 • Askeri ve İstihbarat Alanları
 • Devlet Yönetimi, Nüfus Sayımı ve Suç Kontrolü Alanları
 • İş Yeri Gözetimi ve Denetimi Alanları
 • Tüketim ve Tüketici Yapılandırması Alanı

Bölüm III: TÜRKİYE’DE YURTTAŞLARIN SAYISAL KAYITLANMASI VE GÖZETLENMESİ: ŞECERE KAYITLARINDAN SAYISAL BEDENLENİŞE

 • Türkiye’de Yurttaşın Sayısal Kayıtlanmasının Kısa Tarihçesi
 • Araştırmanın Yöntemi: E-devlet Kapısı Üzerinde Yurttaşın Sayısal Bedenlenişinin Topografyasını Çıkartmak
 • Türkiye’de Yurttaşın Sayısal Bedenlenişinin Topografyası

Bölüm IV: TC KİMLİK NUMARASI: HUKUKSAL BİR DEĞERLENDİRME

 • Giriş
 • Modern Devletin "Veri Açlığı" ve Hızla Şeffaflaşan Bireyin Hukuksal Kalkanı Elektronik Devlet, Sayısallaştırılmış Yurttaş
 • “Ben” ya da On Bir Hanelik Kimlik Numaram
 • Dijital Çağda Bireysel Özerklik Nasıl Sürdürülebilir?

Bölüm V: GENEL DEĞERLENDİRME

Ekler 1-2-3-4

Kaynakça

Özet

Abstract

Özgeçmişler

PDF İndir | LaTeX İndir

Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi

PDF İndir | LaTeX İndir

Katılımın

"Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi", Türkiye'de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan "Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım (Civicweb: Internet, youth and civic participation: http://civicweb.eu/)" başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın, alanda yapılan üretimlere ışık tutacağını umuyoruz.

Türkiye'de özellikle gençlik alanı çok bakir olduğundan, internet çalışmalarıysa henüz 10'lu yaşlarına bile girmediğinden, işimiz oldukça zordu. Türkiye'de yaşayan gençlerin renkli sanal alem tasavvuru ve mesleki deformasyondan kaynaklanan kamuoyuyla paylaşım sorumluluğu, ayakta kalmamızı sağladı. Derlemeye, hem Türkiye özelinde hem de Türkiye'yi ilgilendiren konularda karşılaştırmalı proje bulgularını dahil ettik. Tabii bunun yanında, alanda çalışan uzman ve akademisyenlerin makalelerine ve röportajlarına da yer verdik. Makalelerin özelikle farklı mesleklere sahip ve alanda çalışan kişilerin elinden çıkmasını istedik. Akademisyen, danışman, yazar, gençlik örgütü çalışanı, sendikacı, gençlik çalışmaları yapan ve sivil toplum deneyimi olanlar... Röportajlara yer vermeye çalıştık çünkü bazı deneyime dayalı ifadelerin makale metninde kaybolabileceğini düşündük. Röportaj verenlerin profilinde de çeşitlilik olmasına dikkat ettik: Türkiye'nin ilk internet girişimcileri, yayıncı ve gençlik alanında uzun yıllardır çalışan eski gönüllü, genç profesyonel, genç akademisyen/blogçu.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir'in derlediği bu Alternatif Bilişim e-yayını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da son dönemde yaşanan sosyal hareketlerle bir kat daha önem kazanan çevrim-içi/çevrim-dışı katılım dinamiklerine farklı bir pencereden bakmak isteyenlere önemle duyurulur.

Katılımın "e-hali"
Gençlerin Sanal Alemi
Derleme, Kasım 2011, 430 Sayfa
Derleyen: Aslı Telli Aydemir
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
İllüstrasyon: Murat Ağdemir
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Teşekkürler

Neden Gençlerin Sanal Alemi? Bu kitabın çıkış sorunsalı / Aslı Telli Aydemir

Bölüm I: Gençlik ve gençlik söylemi

 • Türkiye’de kamusal söylemde gençlik kurgusunun değişimi / Leyla Neyzi
 • Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri ve Yeni Bir Siyaset Arayışı / Demet Lüküslü
 • ‘80 sonrası Öğrenci Muhalefeti güncesi: Üniversiteler ve Genç-sen / Emrah Altındiş

Bölüm II: Gençliğin sivil ve politik katılımına dair sorunlar

 • Türkiye’de Gençlik Örgütlenmelerinin Yasal Düzenlemelere Katkısı / Başak Saral
 • Gençlik, Bilgi Toplumu, Yönetişim, Sansür ve Türkiye / Özgür Uçkan
 • İnsani Gelişmeyi Anlamak için Bilgi Çağından Yararlanmak Şart / Aygen Aytaç
 • Röportaj / Evren Ergeç

Bölüm III: Türkiye’de gençliğin politik katılımında yeni bir kanal: Internet

 • Yeni Toplumsal İletişim Ethos’u: İstanbul Gençliği ve İletişim Teknolojileri Kullanımı / Halil Nalçaoğlu
 • Türkiye’de Gençlik Merkezleri ve İnternet Siteleri / Gökdağ Göktepe ve Yörük Kurtaran
 • Türkiye’de Gençliğin İnternet Üzerinden Katılımı Özelinde Genç Siyasallığı ve Müzakereci Demokrasi / Sezgin Çebi ve Yelda Şahin Akıllı
 • Türkiye’de Barış Hareketinde İnternetin Kullanımı: Küresel BAK Örneği / Gülüm Şener
 • Röportaj / Ersan Özer
 • Röportaj / Mustafa Arslantunalı

Bölüm IV: Genç Sanal Topluluklar ve yeni katılım biçimleri

 • Gerçek zaman / sanal etkileşimi: Toplumsal paylaşım ağları , işlevsel katılım odakları ve sivil yeterlik / Aslı Telli Aydemir
 • Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri / Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan
 • Blogging ve Gençliğin Internet üzerinden Katılım süreçleri üzerine bir deneme / Erkan Saka
 • Röportaj / Metin Solmaz
 • Röportaj / Sedat Kapanoğlu
 • Röportaj / Avi Haligua

Bölüm V: DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

 • Değerlendirme ve Sonuç / Aslı Telli Aydemir

Bölüm VI: Metinlerin ingilizce özetleri

 • Abstracts in English

Ekler

 • Yazarlar Hakkında

PDF İndir | LaTeX İndir

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

PDF İndir | STGM Sayfası

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi Mutlu Binark ve Koray Löker tarafından hazırlanan Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi örgütlere bilişim teknolojilerini kullanırken az da olsa rehberlik edebilmek, ilk elden ihtiyaç duydukları teknik bilgiyi sunabilmek amacıyla hazırlandı.

Kitapta yeni medya ortamının özelliklerinden, bunun STÖ'ler ile toplumsal ve siyasal hareketler tarafından kullanılmasının önemine, bilgisayar ve internet mecrası için gereken teknik bilgilerden, sosyal ağ kullanımına kadar birçok konu ele alınıyor.

Kitap ayrıca internet üzerinden yürütülen bazı başarı örneklerine de yer veriyor.

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi
Temmuz 2011, 100 Sayfa
Yayıncı: STGM
Yazarlar: Mutlu Binark, Koray Löker
Yayına Hazırlayan: Gamze Göker
Grafik Tasarım: Banu Yamak

İçindekiler

SUNUŞ

GİRİŞ

 • Yeni Medya Nedir? Yeni Medyanın Ortamının Özellikleri Nedir?
 • Dijitallik
 • Etkileşimsellik
 • Multimedya Biçemselliği Ve Kullanıcı Türevli İçerik Üretimi
 • Hipermetinsellik
 • Yayılım Ve Sanallık

STÖ’LER BİLGİSAYAR VE İNTERNET’İ NASIL KULLANABİLİR?

 • Yeni Medya Ortamı Niçin Önemli? Yeni Medya Ortamının STÖ’ler İle Toplumsal Ve Siyasal Hareketler Tarafından Kullanılması
 • Avantajlar Ve Dezavantajlar Nelerdir?
 • Dünyadan Ve Türkiye’den Örnekler
 • Bazı Başarı Öyküleri
 • Türkiye’den Diğer İmza Kampanyaları

BİLGİSAYAR VE İNTERNET MECRASI İÇİN TEKNİK BİLGİLER

 • Bilgisayarla İlgili Temel Tanımlar / Görevler
 • İşletim Sistemi Nedir?
 • Dosya Türleri, Dosya Yöneticileri
 • Temel Yazılımlar – Her Bilgisayarda Bulunanlar
 • Üçüncü Parti, Amaca Yönelik Özelleşmiş Uygulamalar
 • İnternet Temelleri
 • Ağ Nasıl Çalışır?
 • İnternet Hizmeti İçin Nelere İhtiyaç Duyulur?
 • Servisler
 • Ağ Tabanlı Uygulamalar
 • Ücretsiz Servisler – Yararlar, Sakıncalar
 • Sosyal Ağ Kullanımı

SONUÇ VE ÖNERİLER

BILGISAYAR VE İNTERNET’LE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜKÇESİ

KAYNAKÇA

PDF İndir | STGM Sayfası

Cesur Yeni Medya

PDF İndir | LaTeX İndir

Cesur Yeni Medya Kapak Alternatif Bilişim tarafından derlenen elektronik kitap "Cesur Yeni Medya", üç bölümden oluşuyor.

İlden Dirini'nin giriş ve değerlendirme yazısının devamında başlayan birinci bölüm, Tunus'ta başlayıp Mısır'a ve diğer birçok Arap ülkesine sıçrayan ve Libya'daki gelişmelerle süregiden Arap isyanlarında yeni medyanın oynadığı rolü tartışıyor. Konuyu farklı açılardan ele alan İsmail Hakkı Polat, Ayşe Kaymak, Barış Engin, Koray Löker ve Işık Barış Fidaner'in yazılarını içeren bölümdeki tartışmalar, Alternatif Bilişim'in Ocak ayında Elektrik Mühendisleri Odası'nda düzenlediği Wikileaks konulu toplantıda ortaya atılan konuların genişletilmesi ile oluştu.

İkinci bölüm, Wikileaks'i gazetecilik ve yeni medya bağlamında inceliyor. Özgür Uçkan, Mete Çubukçu, Noyan Ayan, Başar Başaran ve Gülseren Adaklı'nın yazılarının yer aldığı bu bölüm, Wikileaks ve sızıntı gazeteciliğinin toplumsal bilgi ve iktidar değişimi açısından sağladığı olanaklar, siyasal konumlanışı gibi tartışmaları içeriyor.

Üçüncü bölümde, Wikileaks'i oluşum halindeki ve sonuçlarına götürülen bir fikir olarak anlamaya çalışıyoruz. Julian Assange'dan çevirdiğimiz üç yazının ardından Işık Barış Fidaner, Burçe Çelik ve Andreas Müllerleile'nin yazıları Wikileaks'in fikirsel temelleri, imkanları ve sonuçlarını ele alıyor.

Cesur Yeni Medya
Wikileaks ve 2011 Arap isyanları üzerine tartışmalar
Derleme, Nisan 2011, 164 Sayfa
Derleyen: Mutlu Binark, Işık Barış Fidaner
Yayına hazırlayan: Işık Barış Fidaner
Kapak tasarımı: Babür Sağlam
Yazıların hakları yazarlara aittir.
Kitabın LaTeX kodları CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

İçindekiler

Giriş ve Değerlendirme / İlden Dirini

Bölüm I: Hak ve Özgürlükler, Arap isyanları

 • Cesur Yeni Medya / İsmail Hakkı Polat
 • Wikileaks Okumak Suç mu? Assange Terörist mi? / Ayşe Kaymak
 • Sosyal Medya Devrimleri? / İsmail Hakkı Polat
 • Yeni Medya ve Sosyal Hareketler / Barış Engin
 • İnternet’i Geri Alalım / Koray Löker
 • Tarihin Gözleri / Işık Barış Fidaner

Bölüm II: Wikileaks, Gazetecilik ve Yeni Medya

 • Bilgi Edinme Hakkı, Yeni Medya Düzeni ve Wikileaks / Özgür Uçkan
 • Yeni Medyanın Zaferi / Mete Çubukçu
 • Açık-Kaynaklı Habercilik Asıl Şimdi! / Noyan Ayan
 • Operasyonel Bir Gazetecilik Olarak Wikileaks / Başar Başaran
 • Wikileaks versus Kapitalizm?.. / Gülseren Adaklı
 • Wikileaks Üzerine Bir Tartışma Zemini Arayışı / Başar Başaran

Bölüm III: Wikileaks’in Kuram ve Felsefesi

 • Siyasal Hacktivizm’in Tuhaf Kökenleri / Julian Assange
 • Hanoi yolu: Yol çukurları ve öngörüye dair / Julian Assange
 • İdare Yolu Olarak Tezgah / Julian Assange
 • Assange’ın Felsefesi ve Tezgah Kuramı / Işık Barış Fidaner
 • Wikileaks’den Sızanlar, İnternet Teknolojisi ve İktidar / Burçe Çelik
 • Wikileaks’in politikası / Andreas Müllerleile

Ekler

 • Yazarlar Hakkında
 • Leak siteleri

PDF İndir | LaTeX İndir

 

Alternatif Bilişim

Bilgiye Erişmek Özgürlüktür

Alternatif Bilişim, İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, egemen erk karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor. Alternatif Bilişim, hem teknolojilerin kullanımına hem de sosyal ve siyasal anlamına, içeriğine dair araştırmalar yapıyor.