Tüm yayınlarımız DRM-siz ve ücretsizdir.

Alternatif Bilişim E-kitap

Bu websitesi; Alternatif Bilişim Derneği tarafından yayımlanan, kolektif yahut bireysel olarak üretilmiş e-kitapları ve ilgili dosyaları barındırır.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0 - Kapak

İnternet Araştırmaları Birliği’nin yayımladığı bu son kılavuz,Derneğimiz tarafından “STÖ-Akademi İş Birliği” kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu ve STGM desteğiyle Türkçeleştirilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağ dolayımlı ortamlarda, mobil teknolojilerin arayüzey ve uygulamalarında üretilen veriye yönelik araştırmalar artmaktadır. Bu nedenle, bu platformlar ve ortamlarda üretilen verinin sahipliği, kişisel verinin korunması ve veri-özne arasındaki ilişkinin, özneyi merkeze koyan bir etik bakış açısı ile kavranması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Derneğimizden e-kitap olarak yayınlanan Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar (Der. Binark ve Dikmen, 2020) çalışması da göz önüne alındığında, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeye kazandırılmasındaki önem bir kez daha su yüzüne çıkmaktadır. Derneğimiz de bu gereklilikten hareketle, İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın Türkçeleştirilmesine öncülük etmiştir. M. Burak Özdemir tarafından çevrilen bu metin, alanda araştırma yapacak kişilere önemli bir referans kaynağı olacaktır. Burak Özdemir’e bu titiz çevirisi için ayrıca teşekkür ederiz.

İnternet Araştırmaları: Etik Kılavuz 3.0’ın, Türkiye’de iletişim bilimleri, iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, halk bi- limi dahil birçok disiplinde yürütülen, disiplinleri kesen bilimsel çalışmalara veri- özne ilişkisi ve kişisel verinin korunması ve benzeri konularda yeni bir tartışma zemini oluşturacağını düşünüyor, keyifli okumalar diliyoruz.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-4-2
Ağustos 2020, 51 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar

Yeni Medya Araştırmalarında Eti̇k Bakış Açısı ve Uygulamalar - Kapak

İnternet ve sosyal medya platformları akademik araştırmalara büyük bir kaynak ve veri hazinesi sunmaktadır. Ancak bu platformlar çoğu zaman kamusal bir ortam olarak düşünülse de, bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarda kamusal alanın ve öznenin, teknolojik bakış açısı ile dijital bir nesne olarak yeniden üretildiğine tanık oluyoruz. Bilinen kamusal alan/özel alan teorilerinin ve tanımlarının da bu anlamda gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Tam da bu tartışmaları odak noktasına alan ve alanda yapılan araştırma çalışmalarına katkı sağlama düşüncesiyle “Yeni Medya Araştırmalarında Etik Bakış Açısı ve Uygulamalar” kitabı ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. F. Mutlu Binark ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ergin Şafak Dikmen’in editörlüğünü yaptığı kitap, genç araştırmacılar Arif Ayten, Beren Kandemir, Hasan H. Kayış’ın konuya ilişkin yürüttükleri titiz çalışma ve irdelemelerin, yeni alternatifler üretme çabasının ve işbirliğinin sonucudur. Tüm yazarlara ve editörlere teşekkürler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasına ön ayak olan ve iş birliği yaptığımız NETlab Yeni Medya Araştırmaları Laboratuvarına da ayrıca teşekkür ediyoruz.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-3-5
Temmuz 2020, 86 Sayfa

⇣ PDF  

Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma

Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler ve Yaşlanma - Kapak

Yaşlanma, yaşlılık ve kuşak kavramlarının yeni medya ekosistemi içerisinde nasıl çalışılabileceğinin cevaplarının arandığı; yaşlanma ve yaşlılığa dair edilgen, indirgemeci ve ötekileştirici bakış açısının sorgulandığı, yoğun ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, literatüre katkı sağlamanın yanı sıra, herkesin evlere kapanmak zorunda kaldığı ve özellikle yaşlılara yönelik eşitsizliklerin daha da belirginleştiği bu salgın günlerinde, alanda yapılacak yeni çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olacaktır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, özellikle evlerden çıkamayan yaşlı bireylerin, dijital beceri yoksunluğu nedeniyle birçok hizmete erişimde sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Bu durum, dijital eşitsizlikler ve yaşlanma ilişkisinin üzerine yoğunlaşılması gereken önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-2-8
Haziran 2020, 343 Sayfa

⇣ PDF  

COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması

COVID-19 Sürecinde Temas Takip Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması - Kapak

COVID-19 sürecinde küresel ölçekte pandemi takip uygulamalarının halk sağlığının korunması ve toplum güvenliği adına yaşama geçirilmesine tanıklık ettik. Bu izleme çalışmasında Derneğimiz üyesi avukat Faruk Çayır, dünyadaki uygulamaları derledi, kişisel verilerin korunması temelinde bu uygulamaları inceledi.... Devamını Oku

ISBN: 978-605-80007-1-1
Mayıs 2020, 40 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Yeni Medya Çalışmaları V: Türkiye İnternet Tarihi

Türkiye İnternet Tarihi - Kapak

Erkan Saka tarafından kaleme alınan arka kapak yazısından: Türkiye’ye İnternetin girişinin ve internet içeriğinin birçok gizli kahramanı var. Bunlardan bazılarını bu kitapta temsil edemediğimize inanıyorum. Alanında en kapsamlı çalışmayı yapmayı denedik, kitap çağrısını olabildiğince yaydık. Ama üzerine çalışma sunamadığımız kişiler, olaylar ve platformlar olma ihtimali yüksek. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-8-5
Ocak 2019, 602 Sayfa

⇣ PDF  

İletişim Çalışmaları Bağlamında Dijital Hikâye Anlatımı: Kavramlar ve Türkiye Deneyimi

Dijital Hikâye Anlatımı - Kapak

Önsöz, Alternatif Bilişim Derneği adına Prof.Dr.Mutlu Binark: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yaklaşık 6 yıldır meslektaş olarak birlikte çalıştığımız Burcu Şimşek’in dijital hikâye anlatımı çalışmalarını kitap olarak Alternatif Bilişim Derneği’nden yayınlamayı önerdiğim bu Eylül ayından bu yana, konuya ilişkin ilgimin giderek arttığını belirtmeliyim. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-7-8
Aralık 2018, 134 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 3 - Kapak

Bu çalışma 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, Ankara - CerModern'de düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır. Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-6-1
Aralık 2017, 517 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 2 - Kapak

Bu çalışma 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin ortaklığıyla, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır. Her birlikte yolculuğun bir hikayesi olduğu gibi, ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-5-4
Şubat 2016, 684 Sayfa

⇣ PDF  

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongre Kitabı

Yeni Medya Kongresi 1 - Kapak

Bu çalışma 7–8 Mayıs 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi'nde sunulan bildirilerin tam metinlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Kongrenin hazırlık çalışmaları kongrenin gerçekleştiği günlerden ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-3-0
Aralık 2013, 752 Sayfa

⇣ PDF  

Hack Kültürü ve Hacktivizm

Hack Kültürü ve Hacktivizm - Kapak

2012'de gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-4-7
Temmuz 2013, 95 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Veri Korumaya Giriş

Veri Korumaya Giriş - Kapak

Bütün dünyada ve Türkiye'de kişisel verilerin korunması konusunda duyarlılık artıyor. Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yolaçtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte. ... Devamını Oku

Kitapçık (booklet)
Şubat 2013, 24 Sayfa

⇣ PDF  

Türkiye’de Dijital Gözetim: T.C. Kimlik Numarasından E-kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi

Türkiye’de Dijital Gözetim - Kapak

Alternatif Bilişim Derneği yeni bir kitapta bu kez dijital gözetimi tartışmaya açıyor. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2011 Bahar Dönemi'nde Yeni Medya Sosyolojisi adlı doktora dersinde bir araya gelen bir grup akademisyen, Türkiye'de dijital gözetim konusuna çalıştı. Daha sonra o çalışma, süre gelen tartışmalar ve araştırmalarla beslendi ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-2-3
Mayıs 2012, 184 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Katılımın "e-hali": Gençlerin Sanal Alemi

Katılımın E-hali - Kapak

"Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi", Türkiye'de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan "Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım" başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-1-6
Mayıs 2012, 184 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex  

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi

STÖ'ler için Bilişim Rehberi - Kapak

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi örgütlere bilişim teknolojilerini kullanırken az da olsa rehberlik edebilmek, ilk elden ihtiyaç duydukları teknik bilgiyi sunabilmek amacıyla hazırlandı.Kitapta yeni medya ortamının özelliklerinden, bunun STÖ'ler ile toplumsal ve siyasal hareketler tarafından kullanılmasının önemine, bilgisayar ve internet mecrası için gereken teknik bilgilerden, ... Devamını Oku

Temmuz 2011, 100 Sayfa

⇣ PDF  

Cesur Yeni Medya

Cesur Yeni Medya - Kapak

Alternatif Bilişim tarafından derlenen elektronik kitap "Cesur Yeni Medya", üç bölümden oluşuyor: İlden Dirini'nin giriş ve değerlendirme yazısının devamında başlayan birinci bölüm, Tunus'ta başlayıp Mısır'a ve diğer birçok Arap ülkesine sıçrayan ve Libya'daki gelişmelerle süregiden Arap isyanlarında yeni medyanın oynadığı rolü tartışıyor. Konuyu farklı açılardan ele alan ... Devamını Oku

ISBN: 978-605-62169-0-9
Nisan 2011, 164 Sayfa

⇣ PDF    ⇣ LaTex